Diagnostyka

Wykonuję diagnostykę funkcjonalną na potrzeby fizjoterapii, sprawdzam biomechanikę i jakość pracy oraz jakość tkanki, nie diagnozuję chorób.

Badanie ultrasonograficzne USG

USG wykorzystujemy zarówno na pierwszej wizycie diagnostycznej, do terapii i na końcu terapii w celu kontroli wyników.

Wykonuję USG na potrzeby diagnostyki funkcjonalnej:

Badanie przeprowadzamy u Kobiet, Mężczyzn i Dzieci.


Badanie EMG

Elektromiografia mięśni dna miednicy, czyli diagnostyka czynności elektrycznej mięśni.

Na tym badaniu w biofeddbacku prowadzonym przez fizjoterapeutę dowiadujemy się jak wygląda w funkcji skurcz mięśni, jaka jest jego jakość i wytrzymałość, możemy określić czy występuje i kiedy odruch prekontrakcji (ryglowania). Wykonujemy na wizycie diagnostycznej i na koniec terapii. Badanie przeprowadzamy u Kobiet, Mężczyzn i Dzieci.


Badanie pelwimetrem

Badanie przeprowadzane na wizycie diagnostycznej oraz na koniec terapii. Pelwimetr ocenia moc i jakość mięśni dna miednicy jaką te mięśnie wykazują podczas ich rozciągania. Pelwimetr określa jakość tkanki łącznej, jak zachowuje się ona w czasie rozciągania oraz określa w którym momencie występuje odruch miotatyczny mięśnia. Pelwimetr stosujemy do terapii mięśni dna miednicy z oporem na bazie skurczy koncentrycznych, ekscentrycznych i izometrycznych, umożliwia to pracę wpływającą na jakość tkanki łącznej.

Przeprowadzamy badanie u Kobiet per vaginum. Najbardziej wskazane dla Kobiet z obniżeniem narządów miednicy mniejszej, wysiłkowym nietrzymaniem moczu, nietrzymaniem moczu z przepełnienia, przed lub po operacjach ginekologicznych i uroginekologicznych, parciami naglącymi.

 

Badanie manometrii anorektalnej

Badanie diagnozuje ciśnienie jakie jest w kanale odbytu i odbytnicy, określa jak szybkie i jak wytrzymałe są mięśnie dna miednicy w ocenie per rectum, diagnozuje obecność odruchów ze zwieracza wewnętrznego i zewnętrznego odbytu, wykrywa dyssynergię zwieraczową i określa jej typ, diagnozuje pojemność i czułość odbytnicy. Badanie zalecane dla Pacjentów z zaparciami, nietrzymaniem gazów i stolca, biegunkami,  dla Mężczyzn jako badanie diagnostyczne dna miednicy, dla Dzieci jako badanie diagnostyczne dna miednicy przy niepowodzeniu fizjoterapii.

Badanie przeprowadza się na pustej odbytnicy.

Na wynikach tego badania wykonujemy terapię pojemnościową balonikiem per rectum i terapię dyssynergii oraz trening mięśni dna miednicy.


Badanie wziernikiem ginekologicznym dwułyżeczkowym

Badanie przeprowadzamy u Kobiet per vaginum w celu diagnostyki zaburzenia statyki dna miednicy. Sprawdzamy czy występuje obniżenie pęcherza moczowego, macicy, odbytnicy, jelit czy cewki moczowej, a także syndrom schodzącego krocza. Badanie jest wykonywane w funkcji, czyli na parciu i/lub kaszlu i z pustym pęcherzem. Oceniamy jak zaawansowane jest obniżenie w skali POPQ i co jest obniżone, sprawdzamy jak pracują ściany pochwy względem siebie i jaka jest ich kokontrakcja.

 

Badanie per vaginum i/lub per rectum

Diagnostykę funkcjonalną per vaginum i/lub per rectum przeprowadza się w celu diagnostyki pracy mięśni dna miednicy, jakości sklepienia pochwy, diagnostyki bólu, odruchu prekontrkacji, odruchu miotatycznego, oceny jakości tkanki łącznej i śluzówki pochwy. W procesie leczenia prowadzi się terapię per vaginum i/lub per rectum. Terapia per rectum jest też wykorzystywana do pracy z kością ogonową i jest możliwa w czasie wizyty diagnostycznej.

Badanie wykonujemy u Kobiet i Mężczyzn (per rectum).


Badanie postawy ciała

Wykonujemy głównie u dzieci. Badanie obejmuje diagnostykę skoliometrem, pionem, podoskopem. Określamy wadę postawy oraz jej wpływ na problemy urologiczne,ginekologiczne czy anorektalne. Na podstawie tej diagnostyki możemy łączyć terapię urologiczną i/lub anorektalną ze stabilizacja tułowia i normalizacją napięcia mięśniowego z jednoczesną pracą w linii środkowej ciała.

Jeżeli terapia tego wymaga u Kobiet i Mężczyzn również sprawdzamy postawę ciała.


Pierwsza wizyta diagnostyczna 

W celu przeprowadzenia diagnostyki w okolicach krocza wymagana jest pisemna zgoda Pacjenta.